Lønnstakere på korttidsopphold

Lønnstakere på korttidsopphold omfatter personer som ikke er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret (kriteriet er at man forventes å oppholde seg i landet i mindre enn seks måneder). Dette er bl.a. personer som pendler til arbeid i Norge for lengre eller kortere periode av gangen. Det betyr at selv om man er på korttidsopphold, kan man arbeide i Norge i flere år.