Programkommunen

Her refereres det kun til programkommunen, kommunen der innvandrerne deltok i introduksjonsprogrammet, og ikke kommunen der de tidligere deltakerne er registrert bosatte ved måletidspunktet.