Selvkostgrad

Forholdet mellom kommunens gebyrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag, pluss avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd.