Resipient

Vannkilden hvor avløpsvannet slippes ut etter rensing, normalt en bekk, elv, innsjø eller til sjø.