offentlig sektor

Arbeidsplasser innenfor offentlig forvaltning. Blant annet stat- og kommuneforvaltningen.