Handelsunderskudd

Differansen mellom eksport og import. Et handelsunderskudd oppstår når eksporten er mindre enn importen.