Ordinære barnehager

Forståes i denne sammenhengen som et tilbud som drives i godkjente lokaler og som har et uteområde spesielt utformet for barnehagedrift.