HBEFA

“Handbook of Emission Factors” – Modell for utslipp fra veitrafikk som benyttes av SSB i tillegg til flere andre land. Modellen er utviklet som et samarbeid mellom flere europeiske land.