Primærbolig

Primærbolig er den boligen der man har sitt hjem ved utgangen av inntektsåret. Man kan bare eie én primærbolig. Gårdsbruk blir ikke regnet som primærbolig.