Beregnet bruttoformue

Omfatter beregnet realkapital (beregnet markedsverdi for primær- og sekundærboliger og næringseiendom) og skattepliktig bruttofinanskapital.