Forbruksenhet

For å kunne sammenligne inntektsnivået til husholdninger av ulik størrelse og sammensetning er det vanlig å justere inntekten ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer eller forbruksvekter. En nærmere omtale av dette er gitt i Om statistikken, under fanen Definisjoner.