Spotpris

Spotpris er prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste døgn. Spotpris beregnes hver dag, av Nord Pool ASA, på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn.