Sluttbehandlet

All behandling som ikke regnes som gjenvinning, og omfatter i første rekke deponering og forbrenning uten energiutnyttelse. Innenfor farlig avfall innebærer det normalt at avfallet blir stabilisert gjennom kjemisk og fysisk forbehandling, og deretter lagt på spesialdeponi.