Ukjent håndtering

Innebærer at avfallet ikke er registrert innlevert til godkjent mottager. Avfallet kan da være håndtert på en godkjent og trygg måte, eller det kan være håndtert ulovlig og i verste fall skade mennesker og natur. Det er ønskelig å redusere denne kategorien mest mulig, da det skaper usikkerhet om hvorvidt avfallet er behandlet forsvarlig eller ei.