Deklareringer

Avfallsforskriften stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering (jf. §§11-12 og 16-9). Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema. Opplysningene er nødvendig for at den videre håndteringen av avfallet skal skje på forsvarlig måte. Skjemaet er fastsatt av Miljødirektoratet og Statens Strålevern.