Godkjent behandling

Behandling ved anlegg som har tillatelse fra myndighetene til å behandle farlig avfall. Det forutsettes at behandlingen skjer i tråd med tillatelsen, selv om kontroller har vist at avvik forekommer.