Utgifter til veiformål

Utgifter til veiformål omfatter bygging av nye bilveier samt rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende bilveier. I tillegg omfattes utgifter til gang- og sykkelveier, støydempende tiltak og utgifter knyttet til busstransport.