Offentlig myndigheter

Offentlig myndigheter består av politiske og administrative enheter som har myndighet til å treffe beslutninger på vegne av staten, fylkene eller kommunene.