Praktisk bistand

Praktisk bistand gis i tre ulike former: Som hjelp til daglige gjøremål (tidligere kalt hjemmehjelp), som opplæring i å klare daglige gjøremål selv, og i form av brukerstyrt personlig assistanse.