Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning hvor funksjonshemmede kan få hjelp til nødvendige oppgaver i dagliglivet de ikke klarer selv. De funksjonshemmede bestemmer selv hva de skal få hjelp til, og når hjelpen skal gis. Ordningen finansieres av kommunen.