Annet avfall

Dette er avfallstyper som for eksempel byggematerialer og medisinsk avfall.