Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et individuelt tilrettelagt program for flyktninger som blir bosatt i kommunene og består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt ulike yrkesrettede tiltak. De som deltar i programmet får utbetalt introduksjonsstønad til livsopphold. Introduksjonsordningen ble obligatorisk for alle kommuner som bosetter flyktninger fra og med september 2004.