Arbeidsmarkedstilknytning

Arbeidsmarkedstilknytning brukes her som personer som er sysselsatte, under utdanning, både sysselsatte og under utdanning, samt om dem som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Med andre ord brukes uttrykket om personer som enten er i arbeid, eller er aktive for å bli det på et senere tidspunkt.