Uoppgitt utdanningsnivå

Uoppgitt utdanningsnivå er manglende opplysninger om utdanning for innvandrere, noe som er en utfordring for å skape et bilde av innvandreres utdanningsnivå. Registreringen av innvandreres og flyktningers utdanning varierer, og mange har uoppgitt utdanning i statistikken fordi de har utdanning fra et annet land før de innvandret til Norge.