Akademiske yrker

Her inngår yrker som normalt krever fire års utdanning fra universiteter eller høgskoler.