Familieinnvandrere

Familieinnvandrere har kommet gjennom familieinnvandring som enten er familieetablering, det vil si nytt ekteskap/partnerskap der den ene parten ikke er bosatt i Norge, og der han eller hun får opphold på grunnlag av familieforholdet til sin bosatte partner. Eller gjenforening med ektefelle, foreldre, barn eller andre familiemedlemmer, hvor familierelasjonen oppsto før referansepersonen ble bosatt i Norge.