Flerfamiliehusholdning

Flere familier med barn (og ofte flere generasjoner som er i slekt) bor sammen.