Nedsatt funksjonsevne

De som har svart at de enten hadde store begrensninger eller noen begrensninger i å utføre hverdagsaktiviteter som følge av langvarig sykdom eller skade.