God helse

Summen av de som har svart at de har «god» eller «svært god» helse.