Innvandrere

Innvandrere er personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre. Her gjelder det innvandrere fra tolv utvalgte land.