Øst-Europa

Øst-Europa som begrep og landinndeling blir ikke brukt i dagens offisielle statistikk fra SSB, men er benyttet her for å kunne gjennomføre analyser og gjøre sammenligninger med studier tilbake til tidlig 1990-tallet.