«Ikke-vestlig»

Er en utgått landinndeling som omfattet Asia med Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, og Øst-Europa.