Siktede

Politiet og påtalemyndigheten må ha registrert en rettskraftig avgjørelse mot en gjerningsperson for at SSB skal definere en person som siktet. De som siktes under etterforskningen, men som ikke har status som gjerningsperson ved avsluttet etterforskning, er ikke med i statistikken. SSBs bruk av begrepet siktet er dermed ikke synonymt med tilsvarende juridiske begrep i straffeprosessloven § 82.