Gjerningsperson

Er en person som har begått et lovbrudd, dvs. en handling som loven til enhver tid beskriver som straffbar. SSBs statistikker inneholder informasjon om siktede gjerningspersoner, straffede gjerningspersoner og fengslede gjerningspersoner. I denne artikkelen ser vi hovedsakelig på siktede.