Overrepresentasjon

Betyr i denne sammenheng at andelen som har begått kriminalitet i en gitt befolkningsgruppe er høyere enn andelen i en annen befolkningsgruppe.