Personer med innvandrerbakgrunn

Samlebetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.