Biprodukt

Det er biprodukt hvis:

a) det er sikkert at stoffet eller gjenstanden vil bli brukt

b) stoffet eller gjenstanden kan anvendes uten forarbeid, og som en integrert del av en normal industriell praksis

c) videreanvendelse er lovlig, med tanke på produkt, miljø og helse, og ikke vil få generelle negative innvirkninger på miljøet eller menneskers helse.