Høyt utdannede

Universitet og høyskole, lavere nivå og høyere nivå (fire år eller mer), som høyeste fullførte utdanning