Lavere utdannede

Grunnskole eller videregående som høyeste fullførte utdanning