I en annen undersøkelse

Levekårsundersøkelsen om helse (EHIS)