næringshovedområd

Statistikken følger næringsgruppering vist i stabas (Standard for næringsgruppering). Standarden danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og for enheter i Enhetsregisteret. Den gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt og internasjonalt og over tid. http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8118001&Language=nb.