annen eller ukjent behandling

Innebærer at avfallet ikke er registrert innlevert til godkjent mottager. Avfallet kan da være håndtert på en godkjent og trygg måte, eller det kan være håndtert ulovlig og i verste fall skade mennesker og natur. Det er ønskelig å redusere denne kategorien mest mulig da det skaper usikkerhet om hvorvidt avfallet er behandlet forsvarlig eller ei.