Medianverdi

Dersom man setter opp en liste over tall i stigende rekkefølge, vil medianverdien være det tallet som havner midt på lista. Medianverdien deler altså lista i to like store deler. Median må ikke forveksles med gjennomsnitt.