Den øvrige befolkningen:

Personer uten innvandrerbakgrunn og som er bosatt i en privathusholdning.