Husholdningstype

Gruppering av husholdningene etter hvilke typer av familier som inngÄr/bor i den.