Privathushusholdning

En privathusholdning består av personer som er bosatt i samme privatbolig.