Innvandrerbakgrunn

Samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.