Norskfødte med innvandrerforeldre

Personer som er født i Norge med utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.