Innvandrere

Personer som er født i utlandet med utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.