asylsøkere

Asylsøker er person har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort. En person er asylsøker bare fra han eller hun har meldt seg for politiet i Norge og søkt om beskyttelse (asyl), fram til et endelig vedtak er fattet. Hvis de får positivt svar på søknaden, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag. Kilde: UDI: https://www.udi.no/ord-og-begreper/asylsoker/